ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

I. Fogalommeghatározások

 A weboldal (webshop) üzemeltetője Mgr.Tibor Pogány – ENIPO, székhely Malá 1405/19, 947 01 Hurbanovo, Szlovák Köztársaság.

 1. Eladó: Mgr. Tibor Pogány – ENIPO, székhely Malá 1405/19, 947 01 Hurbanovo, Szlovák Köztársaság.
 2. A enipo.sk webshopban kínált termékek és szolgáltatások szállítója Mgr. Tibor Pogány – ENIPO, székhely Malá 1405/19, 947 01 Hurbanovo, Szlovák Köztársaság.
 3. Vásárló: a webshop minden olyan látogatója, aki a webshopon keresztül biztos megrendelést adott le. A törvény, mindenekelőtt a T.t. 102/2014 sz. törvény értelmében fogyasztónak számít az a magánszemély, aki a szerződéskötésnél és annak teljesítésénél nem saját kereskedelmi vagy más vállalkozói tevékenység tárgyában jár el.
 4. Webshop: az internet hálózatán elhelyezett nyilvánosan hozzáférhető számítógépes rendszer, amely lehetővé teszi áruk és szolgáltatások távolról, elektronikai berendezés segítségével történő megrendelését.
 5. Áru vagy szolgáltatás minden olyan, a webshopban közzétett termék, amely megrendelhető (ára fel van tüntetve és az nem egyenlő nullával).
 6. Az Eladó teljes mértékben elfogadja az elektronikus úton történő kommunikációt, mindenekelőtt a webshopon, e-mailben és telefonon történő kommunikációt, amennyiben nem vitatható, hogy az Eladó a Vásárlóval vagy a Vásárló által meghatalmazott személlyel kommunikál.
 7. Az Eladó és a Vásárló közötti olyan viszonyra, amely nem távolról, elektronikus berendezés útján jött létre és nem az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtója és annak igénybe vevője közötti viszony jellemzi, ezek az általános szerződési feltételek csak abban a szükséges mértékben érvényesíthetők, amely megfelel a jogi előírásoknak és az ügy logikai elrendezésének, amennyiben a felek nem egyeztek meg más módon.

II. Ár

 1. A termékek és szolgáltatások mellett feltüntetett ár a végleges ár. Amennyiben az Eladó által üzemeltetett webshop felületére valamely termék mellé nyilvánvalóan hibás ár kerül, pl. rendszerhiba miatt 0 EUR jelenik meg, akkor az Eladó nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Vásárló elállhat vásárlási szándékától.
 2. Az Eladó számára a vásárlás pillanatában a weboldalon feltüntetett árak kötelező értékűek.

III. Megrendelés

 1. Megrendelés a weboldalon szereplő termék vagy szolgáltatás kiválasztásával és a megrendelés jóváhagyásával jön létre, amely során a Vásárló a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti, és elküldi azt az Eladónak. A megrendelés helyes teljesítéséhez elengedhetetlen a szükséges adatok kitöltése, a kiszállítás és fizetés módjának kiválasztása. Érvényes termékmegrendelés leadható telefonos rendelés keretén belül vagy e-mailben is.
 2. A Vásárló a megrendelés elküldésével elfogadja a megrendelt termékek és szolgáltatások vételárát. A megrendelés elküldésével a megrendelés a Vásárló számára kötelező érvényűvé válik, azaz indítványként szolgál az adásvételi szerződés megkötéséhez.
 3. A megrendelés elküldése után a Vásárló automatikus értesítést kap e-mailen az Eladóhoz beérkezett feldolgozásra váró megrendelésről. Ez az e-mail nem minősül a termék ezen cikk 4. pontjában leírt visszaigazolásának.
 4. A megrendelés visszaigazolásával az Eladó részéről érvényes szerződés jön létre, amely csak a Vásárló és Eladó közötti közös megegyezéssel módosítható vagy egészíthető ki, amennyiben a törvény vagy más jogi előírás másként nem rendelkezik. Az Eladó elektromos üzenetben értesíti a Vásárlót a sikeres készletfoglalásról. Ez történhet e-mailben vagy a Vásárló mobil telefonszámára küldött rövid szöveges üzenetben, amelyet a Vásárló a rendelésben feltüntetett. Az Eladó által küldött üzenet, amely a Vásárló rendelését nem igazolja vissza, elutasítja vagy megtagadja, illetve más módon nem fogadja el, a rendelés elutasításának minősül.
 5. Amennyiben az Eladó maximális erőfeszítése ellenére az adott rendelést vagy annak egy részét nem képes teljesíteni megadott határidőn belül, pl. mert a termék gyártását leállították, készlethiány a gyártó oldalán, a gyártó olyan lényegi módosításokat eszközölt, amelynek következtében a rendelés nem kivitelezhető vagy vis major okán, az Eladó törölheti a megrendelést, amelyről a Vásárlót e-mailen értesíti. Az Eladónak jogában áll törölni a rendelést abban az esetben is, ha a Vásárló a rendelésben valótlan vagy félrevezető információkat adott meg, amelyek nem ellenőrizhetők, úgy mint helytelen e-mail cím, telefonos elérhetőség vagy helytelen, illetve nem létező postacím. Ha a Vásárló előleget fizetett, az Eladó köteles azt 14 napon belül visszatéríteni.

IV. Fizetési feltételek

 

 1. A web-shopban található termékek és szolgáltatások ellenében a következő fizetési módok választhatók:
  1. Utánvételes fizetés (a Vásárló közvetlenül a kiszállítónak fizet a csomag átvételekor),
  2. Online fizetőkapu (24-pay s.r.o., Žilina),
  3. Proforma számlás fizetés (előre, a termék kiszállítása az után történik meg, hogy a pénzösszeg megérkezik az Eladó számlájára),
  4. Számla alapú fizetés, melynek lejárati dátuma a számlán van feltüntetve.
 1. Az egyes fizetési módokhoz kapcsolódó pótdíjjak a jelen általános szerződési feltételek VI. cikkében vannak feltüntetve.

V. Szállítási feltételek

 

 1. Az Eladó köteles a megrendelés létrehozásától számított webshop-on belül elküldeni a terméket a Vásárlónak, kivéve, ha más módon egyeztek meg, vagy a termék mellett hosszabb kiszállítási határidő volt feltüntetve. A raktáron levő termékek szállítási határideje 1-2 nap. Amennyiben a termék nem található raktáron vagy kifejezetten megrendelésre szánt áruról van szó, a szolgáltató a terméket 30 napon belül szállítja
 2. Ha a megrendelés több árucikket és szolgáltatást tartalmaz, amelyek egy része nem található raktáron, az Eladó értesíti erről a Vásárlót, és felkínálja a több részletben történő kiszállítás lehetőségét.
 3. A termékkel együtt a Vásárló kézhez kapja a számlát (adójogi bizonylat), használati utasítást, valamint minden más termékhez tartozó dokumentumot a gyártótól.
 4. A teljesítés helye az a hely, ahová a terméket kiszállítják.
 5. Személyes átvételre Hurbanovon van lehetőség előzetes megegyezés után. Személyes átvételre csak a teljes számla interneten keresztüli kiegyenlítése után van lehetőség. Készpénzes fizetésre nincs mód.
 6. A megrendelt terméket az Eladó a következő módok egyikén juttatja el a Vásárlónak:
  1. Slovenská pošta, a.s., székhely Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, Cégjegyzékszám: 36631124, bejegyezve a Besztercebányai Kerületi Bíróság által vezetett Cégjegyzékbe, részleg Sa, betétlap száma: 803/S.
  2. Direct Parcel Distribution SK s.r.o. futárszolgálat, székhely Technická 7, 821 01 Bratislava, Cégjegyzékszám: 35834498, bejegyezve a Pozsony 1 Járásbíróság által vezetett Cégjegyzékbe, részleg SRO, betétlap szám 26367/B.

VI. Szállítási, csomagolási költségek és fizetési lehetőségek

*Előzetes fizetés = bankkártyás fizetés, banki átutalás

 1. A Szlovák Postával küldött árukat a raktárunkból való kiküldést követő első munkanapon kézbesítjük. A DPD futárszolgálat esetében az áru a kiküldést követő első munkanapon érkezik a Vásárlóhoz.
 2. Az Eladó megállapodhat a Vásárlóval a termékek vagy szolgáltatások szokásos (fent említett) eljárástól eltérő kézbesítési módjában, valamint enek árában.
 3. A raktáron levő árukat az Eladónak lehetősége van késedelem nélkül eljuttatni a Vevőnek, a megrendelés fennmaradó részét peding a törvényben előírt határidőn belül a Vevő rendelkezésére bocsátani, azzal a feltétellel, hogy a Vevőnek a megrendelésen kívüli további postaköltségeket nem számol fel.
 4. Fizetési módokhoz kapcsolódó pótdíjjak:
  • utánvételes fizetés DPD futárral: 1,10€ (fizetés bankkártyával és készpénzel lehetséges)
  • utánvételes fizetés Szlovák posta futárral: 1,10€ (fizetés cask készpénzel lehetséges)
  • utánvételes fizetés a Szlovák posta által (postánmaradó): 1,10€ (fizetés bankkártyával és készpénzel lehetséges)
  • Proforma számlás fizetés: 0€
  • Bankkártyás fizetés online fizetőkapun keresztül: 0€
  • Átutalásos fizetés online fizetőkapunk keresztül: 0€
  • Számla alapú fizetés: 0€
 1. 50€ feletti vásárlás esetén az eladó igyenes szállítást biztosít a vásárlónak, beleértve az utánvétel költségét is. Az eladó az árut DPD futárszolgálattal küldi a vásárlónak.

VII. Tulajdonjog átruházása

 

 1. A tulajdonjog a termék kiszállítótól való átvételének pillanatában átruházódik az Eladóról a Vásárlóra.

VIII. Szerződés visszavonása

 

 1. A Vásárló jogosult a termék vagy szolgáltatás megrendelését a szerződés létrejöttétől számított 24 órán belül hatálytalanítási díj nélkül visszavonni olyan termék esetében, amely megrendelésre, a fogyasztó egyedi követelményei alapján vagy kivételesen egy fogyasztó számára készül.

IX. Elállási jog

 1. Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy vásárlókra – fogyasztókra vonatkozik.
 2. A Vásárló jogosult a távolból vagy az értékesítő telephelyén kívül kötött szerződés alapján történő termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás során fennálló fogyasztóvédelemről és egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló T.t. 102/2014 sz. törvény (a továbbiakban csak „Törvény”) valamint későbbi módosításai 7. §-a alapján a termék átvételétől számított 14 napon belül elállni a szerződéstől, ha az Eladó teljesítette az e törvényben meghatározott információs kötelességét, minden más esetben a Törvény 2. vagy 3. bekezdése érvényes. Ha a szerződés tárgyát a termék kiszállítása képezi, a fogyasztó jogosult elállni a szerződéstől még a termék kiszállítása előtt.
 3. Az Eladó meghosszabbítja a Vevő szerződéstől való elállási jogát az áru átvételétől számított 20 napra (a továbbiakban meghosszabbított elállási határidő) indoklás és szankciók nélkül.
 4. Amennyiben a Vásárló élni szeretne ezen jogával, köteles a szerződés felbontásáró írásban értesíteni az Eladót a zuzana@enipo.sk e-mail címen, legkésőbb a megadott határidő utolsó napján, vagy postai úton az elérhetőségek között feltüntetett címen, legkésőbb a megadott határidő utolsó napján. Miután a Vásárló értesítette az Eladót a szerződés felbontásáról, köteles annak tárgyát visszaküldeni az Eladónak, legkésőbb az elállást követő 20 napon belül (Törvény §-ának 1. bekezdése). A Vásárlókat arra kérjük, hogy a szállítmányhoz csatolják a számla másolatát, és a csomagot ajánlva adják fel.
 5. Az Eladónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni.
 6. A webshop üzemeltetője visszatéríti a Vásárló által kifizetett pénzösszeget, ideértve a kiszállítási költségeket a T.t. 102/2014 sz. törvény §-ának 3. bekezdése értelmében, valamint a termék megrendelése során bizonyíthatóan felmerült egyéb költségeket a szerződés visszavonás kézhezvételétől számított 20 napon belül. Az Eladó jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapja a terméket, vagy a Vásárló nem igazolja hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte. Ez nem érvényes abban az esetben, ha az Eladó személyesen kívánja átvenni az árut.
 7. A termék Eladó postacímére történő visszaküldésének költsége a Vásárlót terheli.
 8. A T.t. 102/2014 sz. törvény 7. § 6. bekezdésének rendelete értelmében a Vásárlót nem illeti meg az elállás joga, amennyiben a szerződés tárgyát az alábbi pontokban leírtak képezik:
  1. olyan szolgáltatás, amelyet a Vásárló kifejezett kérésére szolgáltatnak, és a Vásárló nyilatkozatot tett annak tudomásul vételéről, hogy a szolgáltatás maradéktalan teljesítését követően, és amennyiben a szolgáltatás maradéktalanul teljesült, elveszíti az elállás jogát,
  2. olyan termék értékesítése, amelyet a Vásárló utasítása alapján állítottak elő, vagy azt egyértelműen a Vásárló személyére szabtak.
 9. A Vásárló viseli az áru értékének bármilyen olyan csökkenését, amely az áru olyan használata miatt alakult ki, amely meghaladja az áru funkcionalitásának és tulajdonságainak megállapításához szükséges mértéket.
 10. Ha szeretne elállni a szerződéstől, azt az alábbi formanyomtatvány kitöltésével teheti meg: Visszavonási űrlap

X. A szerződő felek jogai és kötelességei

 

 1. Szerződő feleknek az Eladó és a Vásárló minősülnek.
 2. A Vásárló köteles:
  1. átvenni a rendelt árut,
  2. az Eladónak kifizetni a megkapott áruért megállapodott díjazást,
  3. az átvétel után ellenőrizni, hogy nem sérült-e a csomagolás, illetve ellenőrizni magát a terméket.
 3. Az Eladó köteles:
  1. a kívánt minőségben, mennyiségben és a megegyezett áron kiszállítani a terméket,
  2. a termékkel együtt vagy annak kiszállítását követően elküldeni minden termékhez tartozó dokumentumot, mint pl. számla, reklamációs nyomtatvány, szlovák nyelvű használati utasítás.

XI. Adatvédelmi nyilatkozat

A feldolgozás során tiszteletben tartunk és betartunk minden az Ön személyes adatainak védelmére vonatkozó előírást. A jobb áttekinthetőség érdekében elkészítettünk az Önök számára egy külön dokumentumot, amelyben megtalálnak minden szükséges információt arról, milyen adatokat gyűjtünk, azokat hogyan használjuk, kivel osztjuk meg őket, hogyan tudja ellenőrizni adatainak feldolgozását, az adatai védelmében hozott intézkedéseket és a feldolgozással kapcsolatos jogait.

XII. Kártérítés át nem vett áru esetén

 

 1. Az Eladó kártérítésre jogosult (a Polgári Törvénykönyv 420. és az azt követő -ai értelmében) abban az esetben, ha a Vásárló a megrendelést nem vonta vissza, ill. nem állt el a szerződéstől, ugyanakkor az árut nem vette át a kiszállítótól, vagy személyes átvétel esetén az Eladó felhívása ellenére a megadott határidőn belül nem vette át az árut. A Vásárló e cselekedetével megszegte a X. cikk 2. bekezdésének a. pontjában feltüntetett kötelességeit, amelyek alapján a Vásárló köteles a rendelt árut átvenni.
 2. A kártérítés összegének meghatározásánál az Eladó figyelembe veszi mindenekelőtt a szállítási költségeket és a kapcsolódó díjakat, ha az áru kiszállításra került, az áru csomagolási, expedíciós és adminisztrációs költségeit, valamint minden olyan egyéb költséget, amely a szóban forgó rendelés lebonyolítása során keletkezett, egyben jogosult felszámolni az elmaradt nyereséget.
 3. Az Eladó továbbá jogosult nem élni kártérítéshez való jogával, vagy ezt a jogot csak részben gyakorolni.

 

XIII. Záró rendelkezések

 

 1. Az Eladó jogosult jelen általános szerződési feltételeken és a panaszeljáráson a Vásárló előzetes figyelmeztetése nélkül változtatni. Az általános szerződési feltételek és a panaszeljárás módosítása esetén a teljes vásárlási folyamatot azok az általános szerződési feltételek szabályozzák, amelyek a rendelés elküldésének időpontjában hatályban voltak, és amelyek az Eladó internetoldalán elérhetők.
 2. Ezen általános szerződési feltételek szerves részét képezi a panaszeljárás.
 3. A rendelés elküldésével a Vásárló kijelenti, hogy elolvasta és tudomásul vette az általános szerződési feltételeket és a panaszeljárás feltételeit.
 4. Jelen általános szerződési feltételek és a panaszeljárás elérhetőek a webshop internetoldalán.
 5. Abban az esetben, ha a Vásárló nem elégedett a reklamációja Eladó általi rendezésével, vagy úgy véli, az Eladó megsértette a jogait, a Vásárló jogorvoslati kérelemmel fordulhat az Eladóhoz. Ha az Eladó a fent említett kérelemre elutasító választ küld, vagy arra a benyújtástól számított 30 napon belül nem válaszol, a Vásárló a fogyasztói jogviták alternatív rendezéséről, valamit némely törvény módosításáról és kiegészítéséről szóló T.t. 391/2015 sz. törvény 12. -a értelmében alternatív vitarendezést kérelmezhet. A webshop üzemeltetője és a Vásárló közötti alternatív vitarendezés illetékes szerve a Szlovák Kereskedelmi Felügyelet (www.soi.sk) vagy más a Szlovák Köztársaság Gazdasági Minisztériuma által vezetett alternatív vitarendezési jegyzékben bejegyzett illetékes jogi személy (http://www.economy.gov.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov). A Vásárló saját döntése alapján bármelyik alternatív vitarendezési szervvel felveheti a kapcsolatot. A Vásárló a fogyasztói vitája alternatív rendezésének kezdeményezéséhez a http://ec.europa.eu/consumers/odr/ weboldalon elérhető online vitarendezési platformot is igénybe veheti.
 6. A jelen általános szerződési feltételek és annak szerves részei (függelékek) által másként nem szabályozott kapcsolatokra a Törvény vonatkozó rendelkezései érvényesek, mindenekelőtt a T.t. 40/1964 sz. Törvény, T.t. 250/2007 sz. Törvény, T.t. 102/2014 sz. Törvény, T.t. 122/2013 sz. Törvény, T.t. 22/2004 sz. Törvény és a T.t. 513/1991 sz. Törvény.
 7. Abban az esetben, ha az Eladó a Vásárlóval más szerződést köt eltérő feltételekkel, a szerződés feltételei elsőbbséget élveznek az általános szerződési feltételekkel szemben.
 8. Jelen általános szerződési feltételek, beleértve azok szerves részeit, 2019. október 1-jén lépnek hatályba és érvénybe.
 9. Az adatvédelmi politika elérhető itt is

Mgr. Pogány Tibor

ENIPO

Tulajdonos

Felügyelő hatóság:

Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj

Staničná 9, P. O. BOX 49A, 950 50  Nitra 1

Felügyeleti osztály:
tel. 037/772 02 16
fax 037/772 00 24

Szerzői jogok

© 2019 Enipo.sk Minden jog fenntartva. A weboldal tartalmának, valamint egyes részeinek felhasználása, főleg szövegek, képek, fényképek és illusztrációk bármilyen másolása és terjesztése mechanikus vagy elektronikus módon tilos előzetes írásbeli beleegyezés nélkül.